TTYN er chatforkortelse for talk to you never (taler aldrig mere til dig).