TTYL er en chatforkortelse for talk to you later ('vi snakkes ved').