Sylvester Prierias, 1456-1523, italiensk dominikaner, teologisk professor, inkvisitor og siden 1515 teologisk rådgiver for pave Leo 10. Rettet imod Luther skrev han dialogen "Om pavens magt" (1518); da Luther havde repliceret med et skrift imod ham, udgav han et svar og senere et værk om Luthers vildfarelser. Luther værdigede ham ikke yderligere skrifter, men genudgav Prierias' svar og forsynede skriftet om vildfarelserne med spotske anmærkninger.