Sydslesvigsk Udvalg, organisation oprettet 5.5.1945 af danske grænselandsaktivister. Det virkede efter befrielsen gennem oplysningsarbejde og underskriftindsamlinger til støtte for Sydslesvigs frigørelse fra Tyskland; i 1946 og 1950 indsamledes således hhv. ca. 500.000 og ca. 800.000 underskrifter. Udvalget eksisterer stadig som udgiver af bladet Sydslesvig i dag. Det brændende Spørgsmål.