Sydpacifiske Bækken, område af det sydlige Stillehav øst og syd for Tonga, New Zealand og Fransk Polynesien; ca. 6000 km på hver led. Bækkenet har ret ensartede havdybder mellem 4000 og 6000 m, og havbunden består især af basaltisk materiale.