Svinesund er det smalleste sted på Iddefjorden, der ved Skagerrakkysten danner grænse mellem Norge og Sverige. Grænsestationen på E6 ved højbroen over sundet (2005) er hvert år tusindvis af danske bilisters første møde med Norge. Den gamle bro fra 1946 er i dag fredet som kulturminde.