Svenn Eske Kristensen, 1905-2000, dansk arkitekt; fra 1961 kgl. bygningsinspektør. Kristensen, der 1932-76 havde egen tegnestue, samarbejdede med Kay Fisker om bl.a. Dronningegården (1944-55; København). Et modernistisk udgangspunkt og et stort engagement i byggeriets industrialisering præger hans værker, der primært falder inden for boligbyggeriet, fx punkthusbebyggelsen Bellahøj (1954; København) og højhusbyggeriet Milestedet (1955-57; Rødovre), men han har også forestået bl.a. kontorbygningen for Baltica i Bredgade (1954-57; København).