Svend Truelsen, 1915-1997, dansk officer og jurist. Truelsen var løjtnant af reserven og knyttedes under besættelsen til hærens efterretningssektion mhp. at kunne overtage ledelsen i tilfælde af hærens opløsning. Da dette skete 29.8.1943, genopbyggede og udbyggede han efterretningsnettet. Han måtte i maj 1944 forlade landet og blev derpå som major leder af efterretningsarbejdet ved SOEs danske sektion i London. Efter krigen blev han i 1951 cand.jur. og virkede derefter som advokat.