Svend Paludan-Müller var en dansk oberst, chef for grænsegendarmeriet fra 1934. Paludan-Müller var modstander af samarbejdspolitikken under besættelsen. Han deltog i den militære efterretningstjeneste og i opbygningen af militære grupper, som kunne mobiliseres i tilfælde af et tysk sammenbrud. 26.5.1944 forsøgte Gestapo at arrestere Paludan-Müller i hans hjem i Gråsten, men han satte sig til modværge og blev dræbt efter en langvarig ildkamp.