Svend Heineke, 16.10.1906-1.11.1995, dansk erhvervs- og organisationsmand. Efter en ingeniøruddannelse blev Heineke i 1932 leder af familiefirmaet Kerteminde Jernstøberi, som han var ejer af indtil 1984. I 1937-42 og 1946-50 var han medlem af Kerteminde Byråd for Det Konservative Folkeparti, i sidste periode som borgmester. Heineke var formand for Dansk Arbejdsgiverforening 1960-70, og han fremtrådte som en barsk og tillukket forhandler, hvilket kan forklares med hans baggrund i Jern- og Metalindustriens Sammenslutning med de stærke eksportinteresser og ønsket om at holde lønningerne nede. Hans formandsperiode bød med sine hårdtoptrukne forhandlingspositioner på adskillige konflikter på arbejdsmarkedet, der bl.a. udløste den politiske helhedsløsning i 1963. Heineke var tillige bestyrelsesformand for bl.a. Burmeister & Wain A/S 1959-67.