Sven Wernström var en svensk forfatter, hvis socialistiske børnebøger vandt stor udbredelse i 1970'erne. Markant i forfatterskabet står hans store Trælle-serie, 1-10 (1. bd. Trälarna, 1973, da. Trællene, 1974), som genfortæller den svenske arbejderklasses historie fra 1000 til slutningen af 1900-tallet. Bøgerne er præget af en tilstræbt nøgtern fortællestil, hvor forfatteren selv træder ind og placerer begivenhederne i en større sammenhæng. I Upproret fra 1968 (da. Oprøret, 1970) skildres den cubanske revolution. Wernström skrev også en række illustrerede bøger for mindre børn, bl.a. den kontroversielle Kamrat Jesus (1971, da. Kammerat Jesus, 1972), hvor Jesus skildres som en partisan, der dræbes af de romerske undertrykkere.