Sven Tillge-Rasmussen, 1902-1967, dansk redaktør. Tillge-Rasmussen var uddannet cand.polit. og blev i 1926 ansat på dagbladet Politiken, fra 1931 som fast udenrigskorrespondent. Under 2. Verdenskrig opholdt han sig i London og var kommentator ved BBCs danske udsendelser. Tillge-Rasmussen var højt respekteret for sin indsigt i udenrigspolitik og var 1959-62 chefredaktør på Politiken. Han blev dog holdt ansvarlig for bladets oplagskrise og afskediget, hvorefter han arbejdede som udenrigskorrespondent til sin død.