Sven Lovén, 1809-1895, svensk zoolog, leder af invertebratafdelingen på Naturhistoriska riksmuseet 1842-92, specialist i bløddyr og pighude. Han var meget interesseret i den arktiske dyreverden og betragtes som grundlægger af svensk polarforskning. Han påviste, at der er arktiske faunaelementer i aflejringer på vore breddegrader og bidrog derved til den almindelige accept af istidsteorien i midten af 1800-t.