Sværdborg, stort bopladsområde fra yngre og yngste Maglemose-kultur, ca. 7200 f.Kr., på en lav odde i en sø, nu Sværdborg Mose nord for Vordingborg. Da bosættelserne, mindst 10-15, har strakt sig over et længere tidsrum, er der forskelle i redskabernes udformning mellem bosættelserne. Der er gjort rige fund af flint, rav, hjortetak og knogler fra bl.a. rådyr, vildsvin og tamhund.