Surrey, amt (county) i Sydengland SV for London; 1677 km2, 1,13 mio. indb. (2011). Amtet består primært af lavland gennemskåret af det øst-vest-gående kalkhøjdedrag The North Downs med amtets højeste punkt, Leith Hill, 294 m. The North Downs gennemskæres af flere floder, bl.a. Mole og Wey, der løber mod nord til Themsen. Endnu i 1800-t. blev det naturskønne landskab i amtet og bakkedragene brugt til kongelig jagt, og de skovklædte højdedrag leverede tømmer til skibsbygning og produktion af trækul til brug både i fremstilling af jern og krudt. Amtet blev velforsynet med jernbanelinjer og er det fortsat. I det frugtbare landskab ligger store gartnerier, og landbruget er især baseret på malkekvæg. Den nordøstlige del omkring byerne Epsom og Ewell har karakter af forstad til London med stor pendling. Amtets administrative center er Guildford (96.300 indb. (2011)), som siden 1950'erne er vokset fra handels- og serviceby til at være en vigtig udflytterby og med en del varieret industri. I byen ligger University of Surrey (1966). Londons næststørste lufthavn, Gatwick, er en vigtig arbejdsplads.