Sukkur, industriby og trafikknudepunkt ved Indusfloden i det sydlige Pakistan; 850.000 indb. (2011). 1923-32 blev den 1400 m lange Sukkurdæmning bygget her, hvor floden løber gennem kalksten; det første større dæmningsanlæg over Indus. Fra dæmningens vidtstrakte kanalnet kunstvandes næsten 3 mio. ha landbrugsjord.