Subatlantisk tid, Bøgetid, geologisk tidsperiode, som strækker sig fra 500 f.Kr. til nutid. Klimaet har i almindelighed været koldere og fugtigere end i de foregående tidsperioder, men også vekslet en del. Således var klimaet i 1200-t. ca. 1/2-1 °C varmere end i nutiden, mens 1600-t. (en del af den såkaldte lille istid) var ca. 1 °C koldere. Tørvedannelse har været udbredt, og der er dannet en meget lys tørv i kolde og fugtige perioder og en mørkere i varmere og mere tørre tidsafsnit. Landskabsudnyttelsen har været omfattende, og bøg bliver det helt dominerende skovtræ i løbet af Subatlantisk tid. Se også Holocæn.