Stygge Krumpen, ca. 1485-21.1.1551, dansk biskop. Krumpen var tilknyttet Christian 2.s kancelli som sekretær. For sine tjenester blev han biskop i Børglum Stift fra 1519, men vendte sig herefter mod Christian 2. og deltog i hans fordrivelse 1522-23. Efter Grevens Fejde 1534-36 blev bisperne fængslet, og Krumpen blev først frigivet 1542. I de sidste leveår var han genstand for mange retssager som følge af sine mange forseelser og overgreb fra tiden som biskop.