Sture Bolin, 1900-1963, svensk middelalderhistoriker, professor ved Lunds Universitet 1938-63. Bolin anvendte den kildekritiske metode ikke alene i forbindelse med nordisk historieskrivning i middelalderen, men også i det samtidshistoriske værk Det ensidiga våldet (1944). Han skrev et socioøkonomisk værk Ledung och frälse (1934) og nåede international berømmelse med sine numismatiske studier, bl.a. med artiklen "Muhammed, Karl den Store och Rurik" i Scandia (1939).