Strødam, Strødam Naturreservat, fondsejet skovareal nær Gadevang i Nordsjælland. Reservatet, der blev oprettet 1949, er lukket for offentligheden, men stilles til rådighed for videnskabelige undersøgelser efter godkendelse af Københavns Universitet ved Strødamudvalget. Der er især foretaget zoologiske studier i reservatet, der er på 160 ha og omfatter ca. 100 ha skov, hvoraf en del ligger urørt hen.