Strömsholms kanal, kanal i Mellemsverige, bygget 1772-95 til malmtransport fra Bergslagen til Mälaren (og Stockholm); i alt 110 km skibsrute, hvoraf 10 km er gravet kanal med 26 sluser, som overvinder en højdeforskel på 100 m. Efter en ombygning 1992-93 benyttes kanalen nu kun af lystbåde.