Store Dyrehave, 11 km2 stor statsskov umiddelbart sydøst for Hillerød med nåletræ og bøg skarpt afgrænset af lange, lige stengærder og med den parkagtige Præstevang i nordvest. Gærderne blev anlagt 1619-28 for at indhegne det kongelige hjortevildt. Skovvejenes rette forløb med et centralt stjernemønster af otte veje blev anlagt ca. 1680 af hensyn til Christian 5.s parforcejagt. I 1700-t. blev skoven benyttet af Frederiksborg Hestestutteri. Terrænet udgøres af randmoræner med korte bakkerygge, moser og vådområder. Et teletårn står nordvest i skoven.