Store Bøgeskov, skov 9 km nordøst for Sorø. Skoven (350 ha) ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Jordbunden er næringsrig og meget kalkholdig, hvilket giver en frodig trævækst og skovbundsflora. Ud mod Gyrstinge Sø, der er drikkevandsreservoir, findes skovpartier med 200-300 år gamle bøge. I skoven findes en springkilde, som springer i én meters højde.