Stora Enso, svensk-finsk træindustrikoncern; grdl. 1998 ved fusion mellem det svenske STORA og det finlandske Enso. STORA har rødder tilbage til 1000-t. med udvinding af kobber i Falu Gruva (Stora Kopparberget); i 1800-t. kom jernfremstilling og træindustri til. Efter opkøbet 2000 af det amerikanske Consolidated Papers er Stora Enso blandt verdens største i skov-, træ- og papirbranchen.