Stephen Hales, 1677-1761, engelsk præst og naturforsker, især kendt som plantefysiolog. Hales har haft stor indflydelse på plantefysiologien, hvor han har introduceret nye teknikker, bl.a. måling af vanddamp hos planter vha. vejning, og han er en af de første, der har opstillet en hypotese om vandtransportens mekanisme hos planter. Hans hovedværk er det todelte Statical Essays, hvis første del, Vegetable staticks (1727), giver en samlet fremstilling af Hales' eksperimenter over planternes saftstigning, vækst og ernæring, mens anden del, Hæmostaticks (1733), omhandler blod; Hales var den første, som målte blodtryk.