Stentor er en homerisk helt, om hvem det i Iliaden siges, at han "ejede en malmrøst og kunne råbe så højt som halvtredsindstyve herolder". Derfra stammer udtrykket "en stentorrøst" om en kraftig stemme.