Steffen Hejlskov Larsen, 1931-2009, dansk litteraturkritiker. Hans anmeldelser i Berlingske Aftenavis fra 1964 og hans nykritiske analyser af lyrik fik betydning for bl.a. tekstlæsningens pædagogik. Om at læse moderne poesi (1965) og Sproget som et billede af Danmark (1969) understreger nærlæsningens strukturelle og sproglige sider, der førte ham til interessen for konkretismen, som han promoverede bl.a. i Systemdigtningen. Modernismens tredje fase (1971).