Steen Eiler Rasmussen, 1898-1990, dansk arkitekt, byplanlægger og forfatter; professor ved Kunstakademiets Arkitektskole 1938-68. Efter få års studier ved Kunstakademiet (1916-18) vandt Rasmussen i 1919 førstepræmie i konkurrencer om byplaner for Ringsted og Hirtshals og indledte hermed en livslang indsats for arkitektur og byplanlægning. 1945-58 var han formand for Egnsplankontoret for Storkøbenhavn og med til at udvikle Fingerplanen (1947), den første danske byudviklingsplan. Også planlægningen af Adelgade-Borgergade-kvarteret (1943, København) og boligbebyggelsen Tingbjerg (1950-71, Utterslev Mose) samt udvidelsen af Landbohøjskolen (1959-60, Frederiksberg, s.m. Mogens Koch) er originale løsninger i bymæssig skala. Han deltog tillige aktivt i flere offentlige udvalg og kommissioner og ydede også en vigtig indsats som skribent og formidler; bl.a. er bøgerne London (1934), Om at opleve arkitektur (1957) og Bogen om København (1969) eksempler på hans talent som iagttager og fortæller.