Steen Brahe, 1547-1620, dansk rigsråd. Som ung gjorde Steen Brahe tjeneste ved udenlandske hoffer og ved det danske, bl.a. som skænk. Fra 1575 var han lensmand; i 1578 blev han optaget i rigsrådet. Under Christian 4.s formynderstyre var han fra 1593 medlem af regeringsrådet. Steen Brahe var hele livet tæt knyttet til hoffet, og han blev ofte benyttet til diplomatiske og repræsentative hverv.