Steen Andersen Bille var en dansk søofficer og marineminister. Bille gjorde tjeneste under Treårskrigen 1848-1851. Han gik herefter ind i politik uden dog at opnå større indflydelse. Bille var chef for korvetten Galathea under en jordomsejling 1845-1847.