Statutes of Kilkenny, love, vedtaget i 1366 af Det Irske Parlament. Lovene tog sigte på at værne om den engelsktalende befolknings kulturelle egenart. Udgangspunktet for statutterne var en distinktion mellem området underlagt engelsk jurisdiktion, The Pale, og "de irske fjender", som formuleringen lød. Lovene indeholdt bl.a. et forbud mod giftermål mellem keltere og kolonister.