Statens Planteavlsforsøg, se Statens Forsøgsvirksomhed.