Statens Jordbrugstekniske Forsøg, se Statens Forsøgsvirksomhed.