Statens Husdyrbrugsforsøg, se Statens Forsøgsvirksomhed.