Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, selvejende institution, der udbød kompetencegivende erhvervspædagogiske uddannelser samt efter- og videreuddannelse ved handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre mv. Institutionen udførte også erhvervspædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde inkl. dokumentations-, analyse- og formidlingsopgaver. Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse ændrede 1.1.1997 navn til Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, DEL.