Starup & Søn, dansk orgelbyggeri, grundlagt 1858 af den norskfødte orgelbygger Knud Olsen (1825-98). Firmaet blev 1898 overtaget af Immanuel Starup (1862-1944), og 1923 indtrådte dennes søn Axel Starup (1900-93) som kompagnon. Orgelbyggeriet, der havde sin storhedstid 1900-25, blev nedlagt 1986.