Stark-effekt, (efter J. Stark), ændring af et molekyles energiniveauer under påvirkning af et elektrisk felt. Ændringen kan observeres som en opsplitning af molekylets spektrallinjer; den skyldes, at molekylets energi kommer til at afhænge af dets elektriske dipolmoment. Stark-spektroskopi udnytter denne effekt dels til at studere ladningsfordelingen, dels til at identificere molekylets kvantemekaniske tilstande. Se også spektroskopi.