Standardflex, dansk orlogsskibsdesign fra 1982. Standard betegner skibe med ens skrog, aptering, maskineri og elektronisk udrustning. Flex angiver indretning til fleksibelt at kunne udrustes med modulariseret materiel, fx kanoner, missiler eller anden udrustning, alle med standardtilslutninger til kraftforsyning, køling og skibets datasystem og indbygget i standardcontainere. Herved kan det enkelte skib hurtigt materielmæssigt skifte rolle afhængigt af det operative behov. I 2000 omfatter flåden 14 skibe af Standardflex 300-typen, hver med fire containerpositioner, hvor 300 antyder typens omtrentlige tonnage. Designets grundidé kan benyttes på skibstyper af meget forskellige tonnager og er tillige anvendt i flådens inspektionsskibe af Thetis-klassen.