Stalino, 1924-61 navnet på den ukrainske by Donetsk.