Speyertraktaten, aftale, der blev indgået 1544 ved Rigsdagen i Speyer imellem kejser Karl 5.og rigsstænderne, heriblandt moderate protestanter uden for Det Schmalkaldiske Forbund. Ved bl.a. at love en snarlig indkaldelse til et kirkemøde opnåede kejseren, at de moderate protestanter ville støtte ham eller være neutrale i krigen mod Frankrig. Derved drev han en kile ind mellem de protestantiske grupper, der blev mærkbart svækket. For den danske konge, Christian 3., betød traktaten, at kejsermagten opgav sin støtte til Christian 2.