Spacelab, (eng., fork. af space laboratory 'rumlaboratorium'), europæisk-udviklet genbrugeligt rumlaboratorium, som 1983-98 blev benyttet på 22 missioner i den amerikanske rumfærges lastrum. Der blev udført over 700 forsøg inden for bl.a. fysik, kemi, biologi, medicin og jordobservation. Adgangen for astronauterne til Spacelab foregik gennem en 1 m bred tunnel fra rumfærgens mellemste dæk. Spacelabmodulet var 4 m i diameter og kunne i en kort version være 2,7 m og i en længere 6,1 m langt. I forlængelse heraf kunne tilkobles paller på 3 m×4 m med et U-formet tværsnit. Disse kunne påmonteres apparater i forbindelse med eksperimenter uden for kabinen. Den maksimale samlede masse af Spacelab med apparatur og paller var 14,5 t. Spacelab var oprindelig den europæiske rumorganisation ESAs bidrag til det amerikanske rumfærgeprogram. Initiativet blev taget i 1969, og aftalen mellem ESA og NASA indgået i 1973. Efter den første mission blev Spacelab overdraget til NASA, og i 1999 blev det efter endt brug leveret tilbage til ESA.