Southern Uplands, landskab i det sydlige Skotland. Det strækker sig omtrent fra Nordsøen til Nordkanalen og består af et stærkt kløftet plateau med ca. 800 m høje toppe. Det tyndtbefolkede område udnyttes til fåreavl.