Sortemose, navn på flere danske småmoser. Et eksempel er den opdyrkede, ca. 1 km2 store tørvemose 5 km sydvest for Gudme på Østfyn, der afvandes af Vejstrup Å. Et andet er den delvis tilgroede mose ved vestenden af Farum Sø, hvoraf 14 ha er fredet (1944). Sidstnævnte er en del af EF-habitatområdet Furesø-Øvre Mølleådal.