Sommen, sø i det sydlige Sverige på grænsen mellem Östergötland og Småland; 157 km2. Efter sidste istid havde den afløb mod syd til Den Baltiske Issø, men nu afvandes den mod nord til Roxen i Göta kanal-systemet. Søen er indtil 53 m dyb, og undergrundens komplicerede geologi afspejles i dens stærkt fligede omrids og vandfladens afbrydelse af ca. 300 øer. Ved søens bred og ved Södra stambanan ligger en villaby, der bærer søens navn.