Somerset, amt (county) i SV-England, beliggende på sydsiden af Bristol Channel; 3451 km2, 530.000 indb. (2011). Amtets centrale del bag den fladvandede tidevandskyst er så lavtliggende og flad, at den om vinteren hyppigt trues af oversvømmelser. Området er derfor gennemskåret af afvandingskanaler, kantet med stynede piletræer. Landskabet består af udstrakte områder med græs, afbrudt af små, rektangulære markfelter. Der er et rigt dyre- og planteliv, og det er udpeget som miljøfølsomt område. I NØ rejser landskabet sig i Mendip Hills, der består af kalkholdige bjergarter. Ved foden af disse ligger byen Cheddar. I vest hæver landskabet sig i Exmoor, som danner grænse mod Devon. Store dele af dette område udgøres af Exmoor National Park. På de lave områder er der blandet landbrug med en del kvæg og svin. De højereliggende områder er opdyrkede. Æbler fra frugtplantager benyttes til produktion af cider, bl.a. i hovedbyen Taunton.