Solbjerg Engsø, lavvandet sø samt enge 8 km norddvest for Hillerød. Søen (52 ha) er dannet ved opdæmning af Pøleå lige før Solbjerg Bro. Søen tilbageholder sammen med Strødam Enge og Alsønderup Enge noget af Pøleåens indhold af fosfor, inden den løber ud i Arresø. Solbjerg Engsø blev anlagt i 1993, og de omkringliggende enge naturplejes med afgræsning eller høslet. Flere arter af vandfugle yngler og raster her, og havørn er set om vinteren.