Società Dante Alighieri, kulturelt selskab med hovedsæde i Rom, hvis formål er at udbrede kendskabet til italiensk sprog og kultur over hele verden. Foreninger, der antager selskabets navn og statutter, modtager støtte til kulturelle initiativer. Selskabet blev grundlagt i 1889 af landflygtige fra Trieste, der ønskede at styrke tilhørsforholdet til italiensk kultur hos den italiensksprogede befolkning i Østrig-Ungarn.