Société des Nations, (fr. landenes selskab), i mellemkrigsårene, svarende til nutidens FN.