Snæbum Jættestuer, to dobbeltjættestuer 9 km vest for Hobro. Den imponerende Snibhøj er 8 m høj og har to 4 m lange kamre med hhv. 6 m og 8 m lange indgange. Spanskhøj er 4 m høj og har to næsten cirkulære kamre med tværmål 4 m og med hhv. 5 m og 8 m lange indgange. Jættestuerne er fra ca. 3200 f.Kr.; der er offentligt tilgængelige.