Slotseng, fire senpalæolitiske bopladser udgravet 1989-93 nær Sommersted i Sønderjylland. To af dem stammer fra Hamburg-kulturen, og to fra den lidt yngre Federmesser-kultur; der er fundet genstande af flint. I et vådområde nord herfor er der påvist jævnaldrende søaflejringer med fund, bl.a. velbevaret træ og bearbejdede rensdyrknogler, kulstof 14-dateret til ca. 12.100 f.Kr. Fundene fra Slotseng er omtrent samtidige med de nærliggende bopladser ved Jels og bopladser ved Sølbjerg på Lolland og er de ældste sikre spor efter mennesker i Danmark.